Historie

Trocha historie ještě nikoho nezabila.

 

Slunce přitahovalo lidskou pozornost od pradávna. Lidé spojovali nebeské předměty s bohy a uctívali je.

První psané zprávy o pozorování Slunce vychází ze starověké Číny okolo roku 2000 před naším letopočtem. 

Již v této době byli schopni předpovědět zatmění Slunce. 

První zmínky a pozorování pochází ze starověkého Egypta 350 let před naším letopočtem. 

Již Mayové předpověděli přesný slunečný rok a vytvořili tabulky pro výpočet fáze Měsíce a pohyby Venuše za celé století. 

Slunce přitahovalo lidskou pozornost od pradávna. Lidé spojovali nebeské předměty s bohy a duchy a uctívali je.

První psané zprávy o pozorování Slunce vychází ze starověké Číny okolo roku 2000 před naším letopočtem. 

Již v této době byli schopni předpovědět zatmění Slunce. 

První zmínky a pozorování pochází ze starověkého Egypta 350 let před naším letopočtem. 

Již Mayové předpověděli přesný slunečný rok a vytvořili tabulky pro výpočet fáze Měsíce a pohyby Venuše za celé století. 

Aristarchos ze Samosu předpokládal ve 3. Století před naším letopočtem, že planety obíhají kolem Slunce. Nicméně, tato hypotéza byla poprvé vědecky doložena Nikolausem Koperníkem v roce 1543. Aristarchos také definoval průměrnou vzdálenost mezi Sluncem a Zemí – astronomickou jednotku. 

Aristarchos ze Samosu předpokládal ve 3. Století před naším letopočtem, že planety obíhají kolem Slunce. Nicméně, tato hypotéza byla poprvé vědecky doložena Nikolausem Koperníkem v roce 1543. Aristarchos také definoval průměrnou vzdálenost mezi Sluncem a Zemí – astronomickou jednotku. 

Přesnější informace o Slunci byli později objeveny Galileo Galilei a D. Fabriciusem díky použití teleskopu. Galileo je správně odhadl z pohybu solárních skvrn po slunečním disku, který Slunce otáčí. 

Pouze Galileo Galilei a D. Fabricius zjistili přesnější informace o Slunci díky použití teleskopu. Galileo je správně odhadl z pohybu solárních skvrn po slunečním disku, který Slunce otáčí. 

K dalšímu výzkumu přispěl v roce 1930 koronograf sestrojený B. Lyotem. Jedná se o přístroj, díky kterému je možné pozorovat nejvyšší vrstvu sluneční atmosféry (korony). 

Další krok nastal v roce 1930, kdy B. Lyot sestrojil stroj zvaný kronograf. Jedná se o přístroj, díky kterému je možné pozorovat nejvyšší vrstvu sluneční atmosféry (korony). 

Během druhé světové války bylo slunce poprvé pozorováno rádiovými vlnami. 

První radiové vlny poprvé pomohli v pozorování Slunce během druhé světové války.

Nejnovějším krokem ve vývoji pozorování Slunce jsou satelity, protože nejsou limitovány atmosférou a mohou tedy pracovat také v oblasti krátkých vln. 

K nejnovějším možnostem pozorování Slunce přispěly hlavně satelity, protože nejsou limitovány atmosférou a mohou tedy pracovat také v oblasti krátkých vln.